I Københavns Kulturkvarter findes en række af byens ældste og mest attraktive kulturinstitutioner side om side med de demokratiske institutioner, der former nutidens og fremtidens Danmark. Her i kvarteret mødes rigets og byens fortid og fremtid.

Københavns Kulturkvarter giver danskerne og byens turister en unik mulighed for at opleve og forstå Danmarks fortid, nutid og fremtid i et samlet byområde. De historiske byrum, de smukke pladser og den storslåede arkitektur rummer fortællinger om magt, kunst, kultur og demokrati. I Kulturkvarteret tilbydes en autentisk oplevelse af at bevæge sig rundt i århundreders Danmarkshistorie og her er en rig mangfoldighed af forskellige kulturtilbud – alt sammen inden for en radius af 10 minutters gang. Det samlede byområde udgør ubestrideligt hovedstadens Kulturkvarter.

Det sker i Kulturkvarteret

Der sker meget i Københavns Kulturkvarter! Hvert år finder mere end 1000 arrangementer og aktiviteter sted. Hvad enten du interesserer dig for moderne kunst, historie eller leder efter børnevenlige oplevelser, vil Kulturkvarteret byde på noget for dig og dine venner og familie.

Følg med i programmet her på brugbyen.nu.

Samarbejdspartnere

På baggrund af en bevilling fra Kraks Fond påbegyndte Københavns Kulturkvarter i efteråret 2018 en identitets- og byrumsudviklingsproces, der har til hensigt at skærpe Kulturkvarterets brand og udvikle markante byrumsindsatser til glæde for både danskere og turister. Det er intentionen, at kulturinstitutionerne skal vendes på vrangen, således at indholdet kommer ud i byrummet, og man på gadeplan vil opleve et attraktivt og unikt kvarter. Projektet baseres på indsigter fra førende eksperter – heriblandt Kraks Fonds Byforskning.

På baggrund af en bevilling fra foreningen Realdania har parterne bag Københavns Kulturkvarter i samarbejde med Gehl Architects udarbejdet en byrumsanalyse for Kulturkvarteret. Byrumsanalysen udgør grundlaget for det videre arbejde med at sikre københavnerne og byens besøgende et attraktivt og internationalt Kulturkvarter i byens midte.

Læs Gehl Architects rapporten Københavns Kulturkvarter: Byrumsanalyse & anbefalinger

Vision

Københavns Kulturkvarter skal være byens kulturelle centrum. Det skal med sin unikke blanding af dynamisk og afslappet kulturliv, byliv og arbejdsliv være en attraktiv oplevelsesdestination i international klasse. Kulturkvarteret skal være stedet, hvor man bliver inspireret. Stedet, hvor man søger berigende kulturoplevelser – men også stedet, hvor man kan koble helt af og lade op.

Med Københavns Kulturkvarter vil København som by stå markant stærkere i den globale konkurrence om den stigende kulturturisme. Samtidig vil byens beboere få sig et rart og levende kulturkvarter, hvor de kan gå på oplevelsesjagt både om dagen og hen på aftenen.

Proces

Københavns Kulturkvarter blev præsenteret offentligt den 17. marts 2016. Kulturkvarteret – der allerede nu besøges af 7.5 millioner gæster om året – skal tilføres mere liv og aktivitet mellem husene. Det skal ske ved udvikling af byrummene, bedre skiltning og belysning, nye og flere cafetilbud og opholdsmuligheder samt aktiviteter omkring kvarterets mange pladser. De konkrete projekter vil løbende blive realiseret efterhånden som der er opbakning og finansiering til projekterne.

Københavns Kulturkvarter er altid åben og imødekommende over for spændende samarbejdsmuligheder, der kan være med til at udvikle Kulturkvarteret til et levende og attraktivt byområde.