På baggrund af en bevilling fra Kraks Fond påbegynder Københavns Kulturkvarter i efteråret 2018 en identitets- og byrumsudviklingsproces, der har til hensigt at skærpe Kulturkvarterets brand og udvikle markante byrumsindsatser til glæde for både danskere og turister. Det er intentionen, at de 19 kulturinstitutioner skal vendes på vrangen, således at indholdet kommer ud i byrummet, og man på gadeplan vil opleve et attraktivt og unikt kvarter. Projektet baseres på indsigter fra førende eksperter – heriblandt Kraks Fonds Byforskning.

 

På baggrund af en bevilling fra foreningen Realdania har parterne bag Københavns Kulturkvarter i samarbejde med Gehl Architects udarbejdet en byrumsanalyse for Kulturkvarteret. Byrumsanalysen udgør grundlaget for det videre arbejde med at sikre københavnerne og byens besøgende et attraktivt og internationalt Kulturkvarter i byens midte.

Læs Gehl Architects rapporten Københavns Kulturkvarter: Byrumsanalyse & anbefalinger

realdania-logo