Siden 2014 har en lang række institutioner samarbejdet om at udvikle Slotsholmen og det omliggende byområde til Københavns Kulturkvarter.

Parterne har etableret sig i et formaliseret netværk for strategiske samarbejder og projekter i Københavns Kulturkvarter. Netværkets øverste organ er Styregruppen bestående af medlemsinstitutionernes direktører. Herunder er der nedsat et forretningsudvalg bestående af styregruppeformand Anne Mette Falbe-Hansen (vicedirektør i Folketinget), næstformand Kent Martinussen (direktør i Dansk Arkitektur Center), Helle Behrndt (direktør for Kunstforeningen GL STRAND), Anne Mette Rahbæk (Realdania), Hans Christian Eskildsen (Tivoli), Erik Als (Nationalmuseet) og Mette Mejlvang (Det Kgl. Bibliotek).