Københavns Kulturkvarter udbyder konsulentaftale som projektleder

Københavns Kulturkvarter udbyder opgave som projektleder, der kan udvikle kvarteret til byens kulturelle centrum, hvor både lokale og turister kan finde oplevelser og fortællinger om Danmark, som de ikke vidste fandtes. Leverandøren skal kunne drive arbejdet fremad og indfri de visioner, der ligger bag samarbejdet.

Kulturkvarteret har gennem de seneste år fastlagt de strategiske indsatsområder. Leverandøren skal opnå konkrete resultater ved at lede Kulturkvarterets projekter og sikre fremdrift i relevante tiltag på både kort og lang sigt. Prioriterede indsatser er bl.a. løbende at sikre Kulturkvarteret synlighed både digitalt og i byrummet og at markedsføre kvarteret.

Kontrakten omfatter også, at leverandøren driver samarbejdet i Kulturkvarterets netværk (f.eks. kommunikation, event og byrumsudvikling).

Følgende opgaver er bl.a. omfattet af kontrakten:

·       Projektledelse

·       Sekretariatsbetjening af formandskab, styregruppe, forretningsudvalg samt fagnetværk

·       Kommunikationsopgaver (markedsføring, hjemmeside og sociale medier)

·       Fundraising og afvikling af events, både store og små

·       Strategi- og udviklingsarbejde i tæt samarbejde med styregruppen

·       Budgetstyring og afrapportering.

Opgaven vil have et omfang på gennemsnitligt 37 timer om ugen. Honoraret er 500 kr. eksklusive eventuel moms pr. arbejdstime.
Kontrakten træder i kraft den 1. november 2020 og udløber den 31. december 2022. Den kan dog af Kulturkvarteret forlænges i op til 24 måneder.

Læs om samarbejdet og visionerne her.

Læs mere om udbuddet om projektleder til Kulturkvarteret på her