KØBENHAVNS STADSARKIV

Københavns Stadsarkiv indsamler arkivmateriale fra Københavns Kommune og bevarer det for eftertiden.
40 hyldekilometer arkivmateriale og 3 terabyte data, der svarer til endnu 10 hyldekilometer. Stadsarkivets omfattende samling rummer dokumentation om Københavns udvikling og indbyggere. Det ældste dokument er et privilegium fra 1275. Det nyeste er elektroniske data, afleveret til arkivet i år.

På læsesalen på Københavns Rådhus kan alle udforske byens eller deres egen slægts historie. De fleste besøger dog Stadsarkivet på nettet, hvor en stadig voksende mængde arkivmateriale kan tilgås 24 timer i døgnet i digitaliseret form. Stadsarkivet har siden 2009 arbejdet intensivt med frivillige i form af crowdsourcing. Tusindvis af frivillige har været involveret i at indtaste håndskrevne dokumenter for at gøre dem søgbare for andre brugere.

Adresse
Københavns Rådhus
1599 København V

Læs mere på Stadsarkivets hjemmeside